loader
PGT

Preimplantasyon Genetik Tanı

Sago Team IVF Merkezimiz’de Preimplantasyon Genetik Tanı testini taşıyıcı hastalık anne veya baba adaylarında, hastalığın çocuğa aktarılmasını önlemek için öneriyoruz. Sago Kıbrıs Tüp Bebek Merkezimizde başarı ile uygulanan bu genetik tarama testi yardımıyla anne rahmine en sağlıklı embriyo yerleştirilmektedir.

Preimplantasyon Genetik Tanı Nedir?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT), IVF tedavisi ile oluşturulan embriyolardaki genetik anormallikleri belirlemek için kullanılan son teknoloji bir yöntemdir. Bu testte amaç transfer için gerekli kromozom sayısı ve genetik durumun mevcut olduğu embriyoyu seçebilmektir.

Preimplantasyon Genetik Tanı Testi kistik fibrozis, talasemi, orak hücreli anemi, hemofili gibi tek gen hastalıklarının yanı sıra, kromozom eksikliği ya da kromozom fazlalığı gibi durumların tespit edilmesinde kullanılmaktadır.

Kimler Yaptırmalıdır?

Embriyo transferi öncesi genetik teşhis, genetik hastalık taşıyan ve bu hastalığı çocuğa aktarma riski taşıyan çiftler için yapılması gereken bir uygulamadır.

  • Akraba evliliği yapmış çiftlerde.
  • Daha önceki hamilelikte kromozom sayısına bağlı düşük görülmesi durumunda.
  • Çiftlerde kistik fibrozis, talasemi, orak hücreli anemi, hemofili gibi tek gen hastalığına yatkınlığın olması durumunda.
  • Tekrarlamış tüp bebek başarısızlığı görülmesi durumunda.
  • İleri yaşta hamile kalan anne adaylarında.
  • Yumurta veya spermde şekil bozukluğu gözlenmesi durumunda.

Sago IVF Team’de PGT ve Cinsiyet Seçimi

5. gün embriyolarında Preimplantasyon Genetik Tanı sırasında cinsiyet tespit edilebildiğinden PGT cinsiyet seçimi için de kullanabilir. Avustralya, Kanada, Çin, Hindistan ve Birleşik Krallık gibi cinsiyet seçme teknolojilerinin kullanımının yasaklandığı ülkelerde insanlar genellikle PGT ve cinsiyet seçimi yaptırmanın yasal olduğu diğer ülkelere seyahat ederler.

Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Sago Team Tüp Bebek Merkezimiz’de etik standartları korumaya her zaman değer veriyoruz. Bu nedenle sadece cinsiyet seçimi amacıyla PGT testini araç olarak sunamıyoruz.

Hastalarımız genetik test amacıyla PGT tedavisini seçerse, bu tedavi kapsamında cinsiyet seçimi seçeneğini sunmaktan mutluluk duyarız.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz; Embriyo Donasyonu, Sperm Dondurma, Tüp Bebek Tedavisi

Free Consultation
Hello! Can we help you?